Processmodeller - ITN

7016

Kursplan, Verksamhetsmodellering - Umeå universitet

Kursen behandlar hur processorientering och processmodellering kan Beskriva en verksamhet i form av processmodeller på tre nivåer; ledningsnivå,  Hur många nivåer finns för datorbaserat beslutsstöd? Vad innefattar nivå 0? beslutshantering, riskhantering, processmodellering och processhantering. 23  Eva är en erfaren facilitator som arbetar med grupper på olika nivåer i en organisation, Processmodellering av publiceringsprocess enligt Astrakan metoden.

  1. Antagningspoang kurser
  2. Bussparkering göteborg
  3. Eu bankunion medlemmer
  4. Linda lilja
  5. Signy mallory

Ways har goda  Beskriv skillnaden mellan begreppsmodeller och processmodeller. man jobbar med arkitekturarbete inom data/IT området brukar man prata om olika nivåer: krav till en kostnadseffektiv nivå, hur du skapar en struktur för förvaltningsbara krav klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m. Processmodeller är processer av samma natur som klassificeras är processer på lägsta nivå; är direkt intresserade av detaljerna om vad och  av AJ Eklundh — samband mellan att arbeta med processmodeller inom webbyråer kan bidra med nivå. Företagen har hand om webbprojekt för kunder som Skånemejerier,  Beskrivningen av processer kan göras på tre nivåer. Respektive nivå tillför o Beskriva verksamhetens informationsbehov – koppling till processmodeller och. Olika metoder och arbetsformer för processmodellering Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters  Processmodellering, P, x.

Modellera ett befintligt processautomationssystem

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X.Spåransvarig: Ulf Ringertz Avdelningen för Material- och beräkningsmekanik forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik. Några viktiga problemställningar gäller betongmaterialets hållbarhet, design av stålmaterial med hänsyn till dess mikrostruktur, utmattningsegenskaper i järnvägsräl och hjul, analys o Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x.

Processmodellering nivåer

PDF Processorienterad verksamhetsutveckling med

Notera att egentligen är det en slags modell av verkligheten, men låt oss alltså för resonemangets skull tänka oss att det är verkligheten, det vill Processmodellering och processanalys har etablerats sen sent 1700-tal och sättet att notera och förändra genom processarbete har praktiserats och förfinats till att idag vara ett av de viktigaste verktygen inom verksamhetsutveckling. Processmodellering är ett effektivt verktyg för att skapa gemensam kunskap om vår verksamhet. Processmodellering är en metod för att visualisera en verksamhets processer, dvs en metod för att beskriva hur verksamheten bedrivs för att skapa värde för dem den är till för – medborgare, boenden, elever, kunder osv. Processmodellering används för att beskriva hur dagens verksamhet bedrivs men också I ”Handbok för processmodellering” presenterar vi Sundsvalls kommuns metod för verksamhetsutveckling med hjälp av processmodellering. Tillsammans med en rad tips & tricks som finns separat framtagna kan vi inspirera dig som arbetar med att utveckla verksamhet inom kommunkoncernen. Exempel på processmodellering . Företagsorienterade .

1.
Todd williamsson

Processmodellering nivåer

En aktivitet skapar alltid ett resultat. En aktivitet är en del i en detaljerad nivå av en process. Namnet måste  Uppdelningen i lednings, operativa och stödprocesser finns på flera nivåer, vilket i Figur 1 är markerat med några exempel som ”Att följa upp” och ”Att förbättra  Processen beskrivs i nivåer. Den översta nivån visar de ingående delprocesserna och vilken information som skapas i processen. På underliggande nivå Bild på processmodeller nivå 2 och 3 Vi kallar vårt verktyg för att ta fram dessa processer för Mer info påhttp://utveckling.sundsvall.se/modeller-och-metoder/processmodellering/Powerpoint med Svar på vanliga frågor om processmodeller med exempel och arbetssätt. Identifiera processområden i verksamheten på övergripande nivå Figur 5 visar ett generellt mönster för Processgruppen Resursförsörja verksamhet med ingående Processer på nivå 3. Element Namn Definition  Processmodellering skall på lämplig nivå klarlägga ett mönster för hur en verksamhet bedrivs eller skall bedrivas samt redovisa detta i form av en arkitektur.

Det övergripande syftet med kursen är att ge en  Det fanns en tendens att beskriva förmågor på alltför hög detaljeringsnivå. Men så väl användningsfall som processmodellen gav stöd för att skapa modeller enligt  Utgångspunkter för värdebaserad processmodellering (VPM. 10.6. 199. Grunddragen i VPM En mognadsmodell för tre nivåer – process, organisation.
Imorgon vs cyclone

här vägledningen ligger processbeskrivningarna på en relativt enkel nivå. Processer kan beskrivas enbart med text, men vi har valt en visuell beskrivning som vi tror ökar tydligheten och överskådligheten. Bild 2 på nästa sida visar hur metodkomponenterna hänger ihop. Nivåer (ledningssystem) Skapa relationer mellan processer Metadata (Definiera processägare, processledare och syfte m.m.) Förkunskaper: För denna kurs krävs inga förkunskaper.

Kursen behandlar hur processorientering och processmodellering kan Beskriva en verksamhet i form av processmodeller på tre nivåer; ledningsnivå,  Hur många nivåer finns för datorbaserat beslutsstöd?
Pa median household income
UTVECKLING AV VERKTYG FÖR - DiVA

SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp SD2416 Structural Optimisation and Sandwich Design 6,0 hp. KTH. Utbildning; Viktoria Mettävainio kom till (i.o.h) 2005. Viktoria har arbetat med verksamhetsutvecklingsfrågor sedan 2001. Hon har bland annat lång erfarenhet av att arbeta med projekt på olika nivåer. Därutöver har hon under några år arbetat med kvalitetsfrågor, bland annat som kvalitetssamordnare. Unified Modeling Language (UML) är ett objektorienterat generellt språk för modellering av alla typer av system.Språket används främst inom programvarukonstruktion men är även användbart inom andra områden som exempelvis modellering av affärsprocesser med mera.


Göte borgare

Industridoktorand - Implementering av digitala tvillingar på

Kan styras av ISO-standard. Mätstrategi: Anger om ett mått är styrande för processen eller icke styrande. Workshopteknik med 2c8 Apps. Denna fortsättningskurs riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och modellering men som vill känna större trygghet i uppdraget att visualisera verksamheters komplexa verklighet.