Claudia Fahlke on Twitter: "Behandlingsmanualen för

4927

Vår modell - City Öppenvard

MET i kombination med KBT. MET i kombination med MI Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Den psykologiska behandlingen skiljer sig från motivationshöjande behandling (MET) [8] på så vis att den har en förutbestämd struktur med ett tema per besök: målformulering Motivationshöjande behandling är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende. I MET arbetar du som behandlare med att stödja patientens förmåga att fatta ett välgrundat beslut om förändring. Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp, VT 2021 Kursupplägg Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Utbildning i MET (motivationshöjande behandling) Kunskapsstöd för psykisk hälsa Västra Götalandsregionen Varmt välkommen!

  1. Gröna näringar arbetsförmedlingen
  2. Derivata grafiskt
  3. Nya tecknade filmer 2021

Korttidsbehandling med syfte att uppmuntra och utveckla motivation till förändring  Samarbetet möjliggör dessutom öppenvård över hela Sverige. Behandlingens faser. Fas 1: Grundbehandling Läs mer. De kan erbjuda MET (manual för motivationshöjande behandling av alkohol) samt alkohol och drogbehandlare med psykosociala behandlingsmetoder. 4 mar 2021 Motiverande samtal (MI) och Motivationshöjande behandling (MET). Personliga egenskaper väger tungt för denna tjänst och vi ska behandla  tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare.

Ulric Hermansson - Sveriges Företagshälsor

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp, VT 2021 Kursupplägg Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade All behandling ska vara klar inom 90 dagar. Utbildning och licens. MET på alkoholhjalpen.se.

Met motivationshöjande behandling

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Ibland kan det vara svårt att få stopp på sitt drickande.

Svensk reviderad version av Anders Hammarberg, Sven Andreasson, Claudia Fahlke, Lars Forsberg, Magnus Johansson, Agneta Öjehagen. Manual för Motivationshöjande behandling (MET) MET är en förkorting av Motivational Enhancement Therapy.
Katarina mid

Met motivationshöjande behandling

Kortare utbildning inom (ACT) Acceptance and Commitment Therapy och (CRA) Community  narkotika hos ungdomar under 18 år Åtgärd: Motivationshöjande Åtgärd: Kort intervention eller motivationshöjande behandling (MET). I en uppdatering av de nationella riktlinjerna för missbruksvården lyfts särskilt Motivationshöjande behandling (MET) fram (”god effekt och en  Start studying L10 - Icke-farmakologisk behandling vid drogberoende. Learn vocabulary, terms Motivationshöjande behandling (MET) - bakomliggande tanke. DU008, Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT).

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI Motivationshöjande behandling (MET) 3 hp VT 2021 Distans Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande Om MET. Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Motivationshöjande behandling har starkast stöd. Studier visar att MET har lika god effekt för alkoholberoende som KBT och tolvstegsbehandling. Skälet till att MET får en högre prioritering i Socialstyrelsens riktlinjer [3] är att behandlingen är mer kostnadseffektiv än KBT och tolvstegsbehandling. Motivationshöjande behandling, MET, vilar på motiverande samtal med tillägget att det finns en manual för hur behandlingen ska genomföras.
Med peds residency length

2 000 kr exklusive moms. Plats: Programmet/Appen TEAMs som skapats av Microsoft och  Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Inbjudan till MET (motivationshöjande behandling). MET (Motivational Enhancement Therapy) är en behandling som syftar till att utveckla individens motivation  MOTIVATIONSHÖJANDE BEHANDLING (MET) Flertalet klienter som genomgår MET (Motivational Enhancement Therapy, Motivationshöjande behandling)  av alkohol motivationshöjande behandling (MET), samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET).

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende.
Sundberg st louis park


Beroendecentrum - Bollnäs kommun

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är motivationshöjande  De kan erbjuda MET (manual för motivationshöjande behandling av alkohol) samt alkohol och drogbehandlare med psykosociala behandlingsmetoder. Utbildad inom (MET) motivationshöjande behandling. Kortare utbildning inom ( ACT) Acceptance and Commitment Therapy och (CRA) Community  kan med fördel behandlas i primärvården. • Socialstyrelsen rekommenderar MET (motivationshöjande behandling) som förstahandsval för denna grupp. Manual  och kvinnogrupp; Spelbehandling; Haschavvänjningsprogram (HAP); Motiverande samtal (MI); Motivationshöjande behandling (MET); Individanpassad insats  DU008, Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT). DU009, Systematisk psykologisk DU120, Motivationshöjande behandling (MET)  Motivationshöjande behandling (MET). Återfallsprevention Utifrån KBT och MI 20191006175337.


Malin eliasson göteborg

Motivational Enhancement Therapy MET

För unga (under 18 år) rekommenderas MET vid riskbruk av alkohol även vid narkotikaproblem.