Digitalisera NU! - vägval, strategier, framtid Umeå UB LUPP

7010

Här delar avhandlingar hylla med Kalle Stropp

Om oss. Om biblioteket Organisation och personal Läs om hur vi hanterar personuppgifter Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Avdelningen för digitalisering, Ingår som en del av Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet Digitalisering och digital infrastruktur är två av flera områden som ingår i uppdraget.

  1. Livs facket logga in
  2. Olika hudutslag hos barn
  3. Hur mycket far jag i foraldrapenning rakna ut

Äldre numismatisk litteratur. Här finns också en omfattande samling med äldre numismatisk litteratur. (Digitalisering pågår – här kan du se tillgängliga verk) Äldre numismatiska avhandlingar Stärka Uppsala kommuns attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet; Uppsala bidrar till nationella och regionala mål med digitalisering och är ett föredöme på att tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter. Uppsala kommun har beslutat att fokusera på kvalitet i en ny stor upphandling inom vuxenutbildningen. gjort det än mer tydligt att flexibilitet och digitalisering är av största vikt när en ny leverantör ska Tack till Lunds- och Uppsala universitetsbibliotek som äger originalen, till prof. Jan Olsson, institutionen för mediestudier, Stockholms Universitet för arbetet med att samla in materialet och till Magn. Bergvalls-stiftelse och Södermalms Arbetareinstituts Stipendium för medel.

DIGITALISERA KULTURARVET - Institutet för språk och

ca 3 veckors perioder. Support. Under kontorstid, per mail och telefon. Drift.

Uppsala universitetsbibliotek digitalisering

Digitalisering vid Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala

Det senare tar inom ramen för Alvin-portalen ansvar för den långsiktiga bevaringen av data som tas fram under projektet. Den gemensamma plattformen har flera stora fördelar.

Under coronapandemin har den digitala mognaden utvecklats snabbt vilket öppnar möjligheter och ökar förväntningarna. Digitalisering av material. Alla kan beställa digitalisering av tryckt material från universitetsbibliotekets samlingar.
Medelåldern förstföderskor stockholm

Uppsala universitetsbibliotek digitalisering

Både Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek digitaliserar delar av sina samlingar för att kunna erbjuda användarna ett utökat utbud av on-lineresurer. För många innebär digitalisering att ta bilder med en kamera eller skanner och visa bilderna på internet. Upptäckten av en medeltida förstad på Södermalm i Stockholm : en rapport från ett vetenskapligt seminarium kring de fynd som gjorts inom Slussenprojektet / Kenneth Svensson (red.). LIBRIS titelinformation: Digitalisering och styrning / Einar Iveroth, Jan Lindvall, Johan Magnusson (red.). Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek – ett katalogiserings- och digitaliseringsprojekt Epokindelningar är arbiträra och styr tanken.

Servrarna finns i Uppsala universitets serverhallar. Lars Munkhammar, Uppsala universitetsbibliotek Digitalisering av Codex argenteus med editioner Läs pressmeddelandet här: Onsdagen den 5 april 1995 strax efter klockan ett stals Silverbibeln från Uppsala universitetsbibliotek. Kuppen mot Silverbibeln förde osökt tankarna till Göran Tunströms Projektet Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek inleddes i februari 2015 och hade som syfte att digitalisera och katalogisera den stambokssamling som finns vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Digitaliseringen och katalogiseringen skulle ske enligt internationella standarder. Litteraturbanken har i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek laddat upp tusen skönlitterära böcker från 1800-talet. Nu kan den som vill läsa exempelvis Fredrika Bremer, göra det hemifrån vid datorn. Möjligheten att genomföra denna digitalisering uppstod då Uppsala universitetsbibliotek fick ta del av det register som Hanna Enefalk, docent i historia och lektor vid Karlstads universitet, gjorde under ett forskningsarbete över universitetsbibliotekets samling av skillingtryck fram till år 1875.
Jobb snickare

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Forskare som Melissa Terras menar till och med att digitalisering har vid avdelningen för specialsamlingar på Uppsala universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket i Lund har tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala kommit insatser digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket. Digitalisering av antika mynt vid Uppsala universitet. Forskningsprojekt fr?n 2014-01-01 till 2015-12-31. Mynt ser ut ungef?r likadant som och  Här hittar du alla forskningsprojekt vid Uppsala universitetet som finansieras av Digitalisering av antika mynt vid Uppsala universitet.

Bland alla musikaliska tryck och handskrifter finns naturligtvis diverse varierande, enstaka stämblad som hamnat vid sidan av de övriga musikalierna och samlats i egen kapsel. Lars Munkhammar, Uppsala universitetsbibliotek Digitalisering av Codex argenteus med editioner Läs pressmeddelandet här: Onsdagen den 5 april 1995 strax efter klockan ett stals Silverbibeln från Uppsala universitetsbibliotek. Kuppen mot Silverbibeln förde osökt tankarna till Göran Tunströms Förvaltningsorganisation – vid Uppsala UB. Förvaltningsledning. Leder och samordnar verksamheten och ansvarar för drift och utveckling.
Vad styr priset på en vara


SweCRIS

Projektet När Riksarkivet är färdiga med digitaliseringen laddas digitala bilder och filer upp på  uppsalaunilib De senaste åren har vi utvecklat vår digitaliseringsverksamhet: effektivare arbetsflöden, tydligare riktlinjer och more. Riksarkivets stigande kostnader för digitalisering framhålls visserligen som ett problem, men utredningen förordar ändå en fortsatt inriktning mot. Digitalisering och katalogisering av grekiska handskrifter vid svenska bibliotek Dessa bevaras vid ett flertal bibliotek, men huvudparten finns vid Uppsala  Digitalisering av antika mynt vid Uppsala universitet löpa under 2 år är ett samarbete mellan UUM, Museum Gustavianum och Uppsala universitetsbibliotek. och digitalisera en samling fransk barockmusik fr?n sent 1600- och tidigt 1700-tal som idag finns i Uppsala universitetsbibliotek. Musiken best?r till st?rsta . Uppsala universitet Forskning Forskning vid Uppsala universitet Syftet med detta projekt ?r att katalogisera och digitalisera en samling  Villkor för beställning av e-böcker vid Uppsala universitetsbibliotek Kunden kommer inom skälig tid att underrättas om digitalisering är möjlig. OCR-läsning av äldre källmaterial - Uppsala universitet.


40 talet

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras Göteborgs

Foto/bild: Uppsala universitetsbibliotek Stamböcker är vänskapsalbum som fördes främst av studenter, så småningom även andra från 1500-talet och framåt. Vänner och bekanta skrev in sina namn, ort och datum i dem, tillsammans med citat och tänkespråk; ibland lade man även till teckningar eller andra konstnärliga utsmyckningar. Avdelningen för digitalisering, Ingår som en del av Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.